Kontakt für Rückfragen:

HELMNOT THEATER
Ansprechpartnerin: Frau Cathleen Grünig, Projektleitung
Neumarkt 11, 09350 Lichtenstein/Sa.
Tel.: +49 37 204 - 68 80
e-mail: contact@helmnot.com

Stadtverwaltung Glauchau / Kulturbetrieb Glauchau
Ansprechpartnerin: Frau Eileen Scheibe
Markt 1, 08371 Glauchau
Tel.: +49 3763 65416
e-mail: kultur@glauchau.de

HELMNOT THEATER
Neumarkt 11
09350 Lichtenstein/Sa.
Germany
Phone +49 (0) 372 04 / 6880